Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Lwowskiej w Chełmie.

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Lwowskiej w Chełmie.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2910706