Dostawa wielokanałowego rejestratora temperatury wraz z oprogramowaniem, kalibracją akredytowaną

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wielokanałowego rejestratora temperatury wraz z oprogramowaniem, kalibracją akredytowaną
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 316440002 Różne rejestratory danych
Numer wyniku 2910692