Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer wyniku 2910684