Budowa instalacji klimatyzacyjnej dla SP ZOZ w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 22

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa instalacji klimatyzacyjnej dla SP ZOZ w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 22
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
452151008 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
507300001 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
Numer wyniku 2910677