Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2020 – etap I

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2020 – etap I
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452333208 Fundamentowanie dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2910666