Przebudowa dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów - Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno - Etap II

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów - Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno - Etap II
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2910651