Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z analizatorem backup oraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z analizatorem backup oraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 384300008 Aparatura do wykrywania i analizy
384345001 Analizatory biochemiczne
Numer wyniku 2910647