Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II, część II - Wykonanie usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II, część II - Wykonanie usługi związanej z oznakowaniem ścieżek oraz dostawą budek dla nietoperzy
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 349922009 Znaki drogowe
772310008 Usługi gospodarki leśnej
Numer wyniku 2910641