Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa węzła cieplnego w budynku VO L.O. przy ul.Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n:"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.T.Reytana przy ul.Wiktorskiej 30/32" w Warszawie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa węzła cieplnego w budynku VO L.O. przy ul.Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n:"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.T.Reytana przy ul.Wiktorskiej 30/32" w Warszawie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Numer wyniku 2910639