Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”

Instrumenty muzyczne , artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria - Instrumenty muzyczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 302132007 Komputer tablet
310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
323424006 Sprzęt nagłaśniający
386510003 Aparaty fotograficzne
391000003 Meble
Numer wyniku 2910634