Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowanie postaw prozdrowotnych

Usługi reklamowe, marketingowe, w tym dostawy - Materiały reklamowe, tablice, stoiska i podobne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowanie postaw prozdrowotnych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 642162005 Elektroniczne usługi informacyjne
793422005 Usługi w zakresie promocji
793414000 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Numer wyniku 2910625