Roboty budowlane związane z wykonaniem rozdzielenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni potoku Mikośka - część IV zadania 2.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane związane z wykonaniem rozdzielenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewni potoku Mikośka - część IV zadania 2.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
Numer wyniku 2910622