Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504W Konary – Żmijków - etap II od km 3+528 do km 4+464

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504W Konary – Żmijków - etap II od km 3+528 do km 4+464
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer wyniku 2910616