„Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13+750 do km 14+118 oraz od km 39+410 do km 40+050 oraz od km 54+500 do km 57+350” - nr postępowania 086/20

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13+750 do km 14+118 oraz od km 39+410 do km 40+050 oraz od km 54+500 do km 57+350” - nr postępowania 086/20
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
Numer wyniku 2910605