„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” Etap 3 „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Gaszyn” cz. 1

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” Etap 3 „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Gaszyn” cz. 1
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 714100005 Usługi planowania przestrzennego
Numer wyniku 2910597