PRZETARG NIEOGRANICZONY na remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach zadania pn.: „Modernizacja i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie”.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY na remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach zadania pn.: „Modernizacja i remont klatki schodowej, korytarza i toalet na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie”.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Numer wyniku 2910595