Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 117 w Warszawie, obejmujących w szczególności doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni, montaż gruntowych pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją do jej funkcjonowania, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 117 w Warszawie, obejmujących w szczególności doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni, montaż gruntowych pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją do jej funkcjonowania, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
713519105 Usługi geologiczne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713310007 Wiertnicze usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713223004 Usługi projektowania mostów
713120008 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
712221001 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
Numer wyniku 2910592