„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452331237 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Numer wyniku 2910590