Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym , na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych użytkowanych jedynie przez część roku, a także z domków letniskowych

Szkolenia i Edukacja

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym , na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych użytkowanych jedynie przez część roku, a także z domków letniskowych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 805500004 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905100005 Usuwanie i obróbka odpadów
905140003 Usługi recyklingu odpadów
905130006 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
905132008 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905114006 Usługi zbierania papieru
Numer wyniku 2910579