REALIZACJA NIEKTÓRYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN W SKOCZOWIE

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł REALIZACJA NIEKTÓRYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN W SKOCZOWIE
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-03
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454321122 Kładzenie nawierzchni
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
Numer wyniku 2907399