„ Przebudowa i rozbudowa starego warsztatu naprawczego i garaży na warsztat diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych wraz z halą maszyn w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „ Przebudowa i rozbudowa starego warsztatu naprawczego i garaży na warsztat diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych wraz z halą maszyn w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-03
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2907387