Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-30
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer wyniku 2871271