Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa – Zaborów - Żelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowościach Szczurowa, Dołęga, Zaborów, powiat brzeski, gmina Szczurowa w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa – Zaborów - Żelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowościach Szczurowa, Dołęga, Zaborów, powiat brzeski, gmina Szczurowa w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-29
Kod CPV 453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332616 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332214 Malowanie nawierzchi
452331299 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
452324525 Roboty odwadniające
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452133116 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2870707