Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy, dz. nr 5/14 AM26

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy, dz. nr 5/14 AM26
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-29
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452121007 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
452121409 Obiekty rekreacyjne
452111000 Roboty budowlane w zakresie domów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451125000 Usuwanie gleby
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2870692