Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Radłowie na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa pomieszczeń istniejącej kuchni szkolnej w budynku Zespołu Szkół na działce nr 824 w miejscowości Radłów wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, elektryczną i teletechniczną

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Radłowie na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa pomieszczeń istniejącej kuchni szkolnej w budynku Zespołu Szkół na działce nr 824 w miejscowości Radłów wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, elektryczną i teletechniczną
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312101 Instalowanie wentylacji
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Numer wyniku 2870636