Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zamówienia: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Maz.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zamówienia: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Maz.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2020-05-28
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
773141005 Usługi w zakresie trawników
773120000 Usługi usuwania chwastów
909140007 Usługi sprzątania parkingów
906410002 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 2869695