"Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie"

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-28
Kod CPV 391500008 Różne meble i wyposażenie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453123103 Ochrona odgromowa
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452120006 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Numer wyniku 2869394