„Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy”

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-27
Kod CPV 349283104 Ogrodzenia ochronne
500000005 Usługi naprawcze i konserwacyjne
631200006 Usługi składowania i magazynowania
Numer wyniku 2867959