Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Olsztynie, rejon w Lidzbarku Warmińskim

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Olsztynie, rejon w Lidzbarku Warmińskim
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Olsztyn
Data publikacji 2020-05-26
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
773120000 Usługi usuwania chwastów
900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905136002 Usługi usuwania osadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 2866767