„Budowa chodnika w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach” - etap 1

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa chodnika w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach” - etap 1
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-26
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713550001 Usługi pomiarowe
Numer wyniku 2866487