Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszyce, gmina Łowicz

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszyce, gmina Łowicz
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-26
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452611005 Wykonywanie konstrukcji dachowych
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2866453