Budowa węzłów przesiadkowych: zadania 4–5

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa węzłów przesiadkowych: zadania 4–5
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2020-05-25
Data składania ofert 19/06/2020, Godzina 08:45
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 2864964