„Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-25
Kod CPV 773120000 Usługi usuwania chwastów
906410002 Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
Numer wyniku 2864713