„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem – etap II”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem – etap II”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 2863014