Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Site License lub równoważnej - KC-zp.272-135/20

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Site License lub równoważnej - KC-zp.272-135/20
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 481900006 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
Numer wyniku 2863007