Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie mocy

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie mocy
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
093300001 Energia słoneczna
093310008 Baterie słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
093311009 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
093100005 Elektryczność
393700006 Instalacje wodne
425111105 Pompy grzewcze
441120008 Różne konstrukcje budowlane
441124105 Konstrukcje dachowe
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452612154 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
511120000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713231009 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
713141003 Usługi elektryczne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Numer wyniku 2863002