„Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454310007 Kładzenie płytek
454211304 Instalowanie drzwi i okien
454100004 Tynkowanie
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452624232 Wykonywanie pokładów
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 2862995