Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Usługi naprawcze i konserwacyjne - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 507110002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
504132005 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
713171004 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
752511104 Usługi ochrony przeciwpożarowej
Numer wyniku 2862969