Remont parkingu i chodników wraz z infrastrukturą przed główną Izbą Przyjęć - budynek D

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont parkingu i chodników wraz z infrastrukturą przed główną Izbą Przyjęć - budynek D
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
713550001 Usługi pomiarowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Numer wyniku 2862964