Usługa udostępniania platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danych

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa udostępniania platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
722300006 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
722124113 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania inwestycjami
796320003 Szkolenie pracowników
Numer wyniku 2862962