Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-22
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454421008 Roboty malarskie
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454220001 Roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452625006 Roboty murarskie i murowe
452624108 Wznoszenie konstrukcji budynków
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452141001 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2862940