Realizacja usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Realizacja usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gliwice
Data publikacji 2020-05-22
Data składania ofert 29/05/2020
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 731000003 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Numer przetargu 2862298