Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi wojewódzkiej

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Licytacja
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi wojewódzkiej
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Miasto Warszawa
Data publikacji 2020-05-22
Data składania ofert 25/06/2020, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer przetargu 2862126