Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 4 pakiety – w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 4 pakiety – w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 032210006 Warzywa
158000006 Różne produkty spożywcze
158120003 Wyroby ciastkarskie i ciasta
158110006 Pieczywo
153000001 Owoce, warzywa i podobne produkty
Numer wyniku 2862094