DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU HEMATOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO CBC+ 5DIFF I NIEZBĘDNYM DOPOSAŻENIEM

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU HEMATOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO CBC+ 5DIFF I NIEZBĘDNYM DOPOSAŻENIEM
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
384340006 Analizatory
Numer wyniku 2862067