Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – I etap, część II

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – I etap, część II
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2862055