Dostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu – na Kampusie C Politechniki Łódzkiej

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu – na Kampusie C Politechniki Łódzkiej
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 301444004 Automaty do pobierania opłat
312245007 Terminale
324200003 Urządzenia sieciowe
349963008 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452332214 Malowanie nawierzchi
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
488131001 Elektroniczne tablice informacyjne
637124007 Usługi w zakresie obsługi parkingów
722680001 Usługi dostawy oprogramowania
722125169 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
Numer wyniku 2862041