Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żołny oraz Ziomek - Gutocha

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żołny oraz Ziomek - Gutocha
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2862037