Aktualizacja dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Aktualizacja dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2862034