Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-05-21
Kod CPV 452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452324116 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2862010